44 - mjeseci opsade

April 1992. - Novembar 1995. Opsada Sarajeva

English

O projektu

Multimedijalna stranica "Mjeseci opsade", Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), simbolično se objavljuje 6. aprila 2022. godine, na 30. godišnjicu početka najduže opsade jednog grada u historiji modernog ratovanja.

BIRN BiH želi proširiti arhiv namijenjen građanima, novinarima, studentima, historičarima, istraživačima i drugima koji iz njega mogu crpiti vrijedne materijale i svjedočanstva o 44 mjeseca u opkoljenom Sarajevu u kome je stradalo više od 11.000 civila, od čega oko 1.600 djece. Na ovaj način trajno će biti pohranjene uspomene na one kojih više nema.

Multimedijalna priča sadrži 44 intervjua sa građanima Sarajeva koji su izgubili članove porodice, preživjeli ranjavanja tokom incidenata, glad, neimaštinu, promrzline i nedostatak civilizacijskih uslova za život, neizvjesnost i strah, ali i neke ljepše trenutke koji su ih održali "pri zdravoj pameti".

Osim masakara i drugih incidenata koji su utvrđeni i pred Međunarodnim sudom u Haagu, a o kojima u intervjuima na ovoj stranici govore i haški svjedoci, ekipa BIRN-a BiH je zabilježila sjećanja novinara, snimatelja, umjetnika, muzičara, režisera te drugih građana koji su govorili o nedostatku vode, struje, hrane, grijanja, rizičnim odlascima po vodu ili drva, tifusu, ukopima pod granatama i drugim nedaćama.

Videi su na stranici poredani hronološki, od aprila 1992. do novembra 1995. godine, a 45. video govori o značaju završetka rata za najmlađe stanovnike koji su preživjeli opsadu.

Drugi dio stranice podijeljen je u četiri segmenta: snajperisanje, granatiranje, hrana i voda, te život tokom opsade, u čemu se ogleda zajednička nit svih svjedočanstava.

BIRN BiH tim

Direktor: Denis Džidić

Urednici: Džana Brkanić, Semir Mujkić, Matthew Collin

Novinar na projektu: Jasmin Begić

Dizajn internet stranice: Olivia Solis

Web development: Muris Bešo

Snimatelji: Almir Nalo i Mirza Mršo

Montaža: Mirza Mokrović

Korišteni snimci

Arhiva Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine

Smail Kapetanović

Sulejman Mulaomerović

Milan Trivić

Dino Mustafić

Sead Kreševljaković

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)

Zahvaljujemo se

Historijski muzej Bosne i Hercegovine

Muzej ratnog djetinjstva

Džemil Hodžić i Sniper Alley Photo

Unija civilnih žrtava Kantona Sarajevo

Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992- 1995

Sagovornici: Nazim Mahmutović, Duran Mirzet, Dervišević Sadeta, Tucak Ismet, Faruk Kulenović, Damir Malagić, Dženana Sokolović, Asim Ajanović, Alma Bravo Mehmedbašić, Fatima Pita, Ajdin Čolić, Emir Nuhanović, Dragan Mioković, Elma Bešlić, Sulejman Mulaomerović, Haris Kajanija, Dejan Lazarević, Senad Omičević, Samir Pleho, Emina Milišić, Velija Mujezin, Jusuf Žiga, Behka Hrvat, Emir Turkušić, Lejla Ahmović, Barbara Jurenić, Senida Karović, Kasim Trnka, Munib Halač, Zenit Đozić, Advija Mujarić, Rabija Delić, Anela Ćatić, Dževad Ramović, Šefkija Okerić, Ibro Čakarić, Meliha Džananović, Filip Andronik, Amra Mučaki, Sandra Banjac, Arijana Saračević, Miroslav Lukić, Islam Đugum, Hidajeta Kasapović, Dino Mustafić.

Uz podršku

Švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

***

Kontaktirajte nas

Ako ste primijetili grešku molimo vas da nas kontaktirate na urednik@birnnetwork.org